/>

Informasjon fra Enebakk kommune

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at alle som starter i 1.klasse august 2022 har rett til 12 timers gratis kjernetid.

Hordan dette skal organiseres er opp til den enkelte kommune.

Kommunestyret i Enebakk vil sluttbehandle denne saken i sitt møte 14.april.

Hovedopptaket til SFO er 15.april.

Innsøkning for nye førsteklassinger august 2022 vil derfor ha egen søknadsfrist 1.mai skoleåret 2022-2023.

Alle nye 1.klassinger er garantert plass på SFO.