SMART OPPVEKST

Personalet i barnehagen jobber for tiden med "SMART oppvekst". Dette er et TANKESETT som består av sosiale historier som skal gi barn og voksne et felles språk om gode egenskaper. Gjennom å lese historier og samtale får barn og voksne et aktivt språk om gode egenskaper knyttet opp mot konkrete hendelser barna kjenner seg igjen i. Dette gjøres først og fremst med 4 og 5 åringene. Sosiale historier og samtalene skal bidra til å skape inkludering, trivsel og styrke selvfølelsen.

 

EN SMART drøm

  • Styrkefokus:Tenk hva som kan skje når barn opptrer med styrkefokus i fht hverandre. De begynner å bli opptatt av og prater mest om det som fungerer fint. De tar opp vanskeligheter og problemer med tanke på å finne gode løsninger, men hovedfokuset handler om å sppille hverandre gode.
  • Medvirkning: Tenk hva som kan skje når barna lærer seg å skape medvirkning. De er opptatt av at alle stemmer skal bli hørt. De er dyktige til å stille gode spørsmål i stedet for å fortelle andre hva de bør gjøre. De tenker at de beste løsningene ligger ikke hos meg alene, men i det vi skaper sammen.
  • Anerkjennelse: Tenk hva som kan skje når barna er opptatt av at kommunikasjonen lyser av anerkjennelse. De løser uenighet ved å ta hverandres perspektiv og lytter og lærer av hverandre.
  • Relasjoner: Tenk hva som kan skje når barna er opptatt av å skape gode relasjoner til alle de har i sin nærhet. De er opptatt av å bli godt kjent med hverandres styrker og svakheter. De er opptatt av å bygge felleskap som inkluderer alle.
  • Trening: Tenk hva som kan skje når barna er opptatt av å trene for å skape innkluderende felleskap der man forsker på styrker og verdsetter forskjeller. Trening er ferskvare så de trener i de naturlige situasjonene de er i. De er opptatt av at ingen av oss er feilfrie, men at de reflekterer over hva som skjer i de situasjonene de er oppe i.

Vi snakker om psykisk helse og om å bygge mental kapasitet for å takle det livet byr på. Vi snakker om framtidas ledere.

Bokstavene SMART handler om disse nøklene.

S - styrkefokus
M - medvirkning
A - anerkjennelse
R - relasjoner
T - trening