VELKOMMEN TIL AVDELING TROLLENE

Avdeling Trollene er en storbarnsavdeling med 17 unike og herlige barn i alderen 2-6 år. På Trollene har vi fokus på å legge til rette for at hvert enkelt barn skal få muligheten til å utvikle seg i sitt eget tempo, på alle områder, gjennom positiv samhandling der barnas trivsel og trygghet får gode vilkår.

Vi ønsker å "bygge" trygge og gode relasjoner mellom barna, og mellom barna og de voksne på avdelingen. Vi er derfor bevisst på å dele barnegruppa  i mindre grupper daglig. Gruppene blir en naturlig øvingsarena der barna utvikler sin sosiale kompetanse gjennom spontan lek og tilrettelagte aktiviteter, der samspill og kommunikasjon blir høyt prioritert og følelsen av gjensidig glede kommer til syne gjennom kropp og ord.

Førskolebarna i barnehagen møtes ukentlig i en egen gruppe hvor det legges til rette for skoleforberedende aktiviteter og styrking/utvikling av vennskapsrelasjoner på tvers av storbarnsavdelingene. Skogen er naturlig en god utviklings- og læringsarena, og avdelingen går på tur i hel- eller delt gruppe når forholdene ligger tilrette for det.

Hovedområdene vi jobber med på avdeling Trollene er;

  • Trivsel/trygghet
  • Sosial kompetanse
  • Flerkulturelt arbeid
  • Språkutvikling

De som jobber på Trollene er:

  • Jeanette Ekelund - Pedagogisk leder
  • Mona Vaslestad - Assistent
  • Anne-Berit Valstad - Assistent . 100%
  • Fabiana Moreira- Støtteassistent 100%

Tlf: 969 06 382