Nyheter

 • Enebakk kommune

  Helse barn og unge har nå fått digitalt kontaktskjema for henvendelser til Forebyggende psykisk helseteam og sykepleier i rusforebyggende arbeid.

  22.03.2022 11.49
 • Informasjon fra Enebakk kommune

  I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at alle som starter i 1.klasse august 2022 har rett til 12 timers gratis kjernetid.

  11.02.2022 10.26
 • NETTBRETT I BARNEHAGEN

  Det blir stadig vanligere å bruke nettbrett som et pedagogisk verktøy i barnehagen. Her kan du lese litt om hva nettbrettene brukes til, og hvorfor de kan være et verdifullt tilskudd i barnehagen.

  18.02.2019 10.49
 • FRA LITEN TIL STOR AVDELING

  Når både små og store har vent seg til den tygge tilværelsen på småbarnsavdelingen, kommer en ny utfordring - overgang til stor avdeling. Hvordan kan vi hjelpe barna med en trygg overgang?

  14.01.2019 09.16
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Barnehagen vår

Hauglia barnehage har januar 2023- 52 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen består av tre avdelinger, Vettene (1-3 år) og Tussene og Trollene (2-6 år).