Barnehageplass

Det er felles søknadssjema og -frister for alle barnehager i Enebakk kommune. Ønsker du å søke plass hos oss søker du via Enebakk kommune og Vismaflyt og setter Hauglia Barnehage som førstevalg. Kommunens søknadsfrist til hovedopptaket er innen utgangen av februar- NB: Hvis du er i tvil om hvem du skal sette først er det hyggelig om du tar kontakt evt. kommer på besøk. Tlf.96906383

For å søke plass i Hauglia barnehage må du klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Enebakk kommune. 

Du finner søknadsinformasjon på kommunens:  http://www.enebakk.kommune.no/barnehager.33

 

 

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige kapasitet/plasser, tilbyr vi barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassen vil bli tildelt barn på venteliste i henhold til Hauglia barnehages vedtekter.