Barnehagens fokus

Vårt fokus er å gi det enkelte barn trygghet for deretter å kunne gi utfordringer og gode mestringsopplevelser. Vi ønsker å hjelpe barna til å få gode mestringsopplevelser som igjen gir god selvfølelse og er med på å øke tryggheten i seg selv. Trygghet gir mot og lyst til å prøve nye ting - og dermed lære. Barna skal se at de er unike og har noe å bidra med. Vår visjon er "Her er det godt å være" og med det mener vi; hver dag - en god dag! TRYGGE BARN MED TRO PÅ SEG SELV.

Vi søker å nå målene våre gjennom verdiene: Ivaretagende, Omsorgsfull og lekende.

Med IVARETAGENDE mener vi; Bli sett og tatt på alvor. Vi lever verdien gjennom:

 • Vi sanser
 • Vi gir gode tilbakemeldinger
 • Vi anerkjenner - vi tar barna på alvor
 • Vi følge opp - vi trøster
 • Vi gir rom for barns behov
 • Vi er tilstede - vi sprer glede

Med OMSORGSFULL mener vi; Jeg gir andre gode opplevleser/følelser og respekterer og anerkjenner de. Vi lever verdien gjennom:

 • Vi gir gode tilbakemeldinger
 • Vi venter - Vi gir valg
 • Vi fastholder - Vi reflekterer
 • Vi anerkjenner - Vi trøster
 • Vi roser - Vi setter grenser

Med LEKENDE og LÆRENDE mener vi; Vi gir rom for lek i et tilrettelagt og positivt miljø, hvor voksne er støttespillere og inspiratorer i fht lek og læring. Vi lever verdigen gjennom:

 • Vi er kreative
 • Vi tilrettlegger
 • Vi er aktive - Vi inspirerer
 • Vi engasjerer

Denne visjonen strekker vi oss etter i hverdagen. Vår visjon tar høyde for mye glede, humor, impulsivitet, men også planlagt tilrettelegging for gode læringsarenaer. Vi er opptatt av at barna skal knytte vennskap som de kan bygge erfaringer på videre i livet. Barn lærer der de er og gjennom det de erfarer.

Disse verdiene er basis for vårt arbeid med MITT VALG, som du kan lese mer om her.