Sykdom, tiltak og forebygging

Når barnet er sykt er det greit at vi alle følger samme retningslinjer for å ta vare på barna i barnehagen. Hvis alle følger anbefalte råd vil også det bli færre barn som er syke.

Det er ofte slik at dere som foresatt kan se at barnet fungerer bra hjemme etter å ha vært syk. Men tenk på at barnet skal dele voksne med mange andre og må tåle det samt forholde seg til maange barn i løpet av dagen. Hvis barnet fortsatt surver elller virker sliten så ta en ekstra dag hjemme for sikkerhets skyld.

Barnet bør være friskt nok til å delta i lek og aktiviteter gjennom hele dagen.

Tiltak ved smittsomme sykdommer(1) - ut fra folkehelseinstituttets anbefalinger og Helsenorge.no