Barnehagen vår

Hauglia barnehage har januar 2023- 52 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen består av tre avdelinger, Vettene (1-3 år) og Tussene og Trollene (2-6 år).

Vår visjon

Barnehagens visjon er "Her er det godt å være". For oss innebærer det at barna skal glede seg til å gå i barnehagen. Vi vil at barna skal få en hverdag som gir muligheter til lek og læring, og der de voksne tar barn på alvor og viser anerkjennelse, omsorg og lekeglede. Vi ønsker å gi glede og humor spillerom i hverdagen! Du kan lese mer om hvordan vi jobber her: "Barnehagens fokus"

Trygge voksne gir trygge barn

Hauglia barnehage har en erfaren og stabil personalgruppe som brenner for å gi barna god omsorg være inspiratorer i lek og være en trygg arena for lek og læring.

Kort vei til alt

Barnehagen vår ligger fint til oppe på Hauglia, på Flateby. Vi har skogen i umiddelbar nærhet, skolen er vår nabo og vi har tilgang til buss rett i nærheten.

Leke inne - leke ute

Barnehagen har lang erfaring med friluftsgruppe for 4 og 5 åringene. Vi har benyttet friluftsområde på Rud gård hvor vi har tilgang til toalett og en liten grillhytte bla.

Ønsker dere å se barnhagen og hilse på før dere velger barnehage er dere velkommen til det!

Velkommen til Hauglia barnehage!