Nyhetsarkiv

 • Enebakk kommune

  Helse barn og unge har nå fått digitalt kontaktskjema for henvendelser til Forebyggende psykisk helseteam og sykepleier i rusforebyggende arbeid.

 • Informasjon fra Enebakk kommune

  I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt at alle som starter i 1.klasse august 2022 har rett til 12 timers gratis kjernetid.

 • NETTBRETT I BARNEHAGEN

  Det blir stadig vanligere å bruke nettbrett som et pedagogisk verktøy i barnehagen. Her kan du lese litt om hva nettbrettene brukes til, og hvorfor de kan være et verdifullt tilskudd i barnehagen.

 • FRA LITEN TIL STOR AVDELING

  Når både små og store har vent seg til den tygge tilværelsen på småbarnsavdelingen, kommer en ny utfordring - overgang til stor avdeling. Hvordan kan vi hjelpe barna med en trygg overgang?

 • PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

  Som foreldre kan vi ikke skåne barna våre for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.

 • UTESTENGT FRA LEKEN

  Det små barn frykter aller mest er å bli utestengt fra leken. Selv om barnehagen har regler for å unngå dette så er dette noe som dessverre skjer. Hvem utestenger og hvem utestenges? Hva kan vi gjøre? Les artikkelen her.

 • BARNETS SPRÅKUTVIKLING

  Det er spennende å følge et barn som lærer å snakke og mestre språket. Språkutviklingen til barnet er samtidig noe mange foreldre er bekymret for. Da er det viktig å vite at det er stor variasjon i hva som er normalt.

 • BARNS TRIVSEL - VOKSNES ANSVAR

  Barn skal trives og lære å knytte vennskap - i barnehagen og utenfor. Som voksne må vi støtte og legge til rette for gode vennskap, et trru\ygt miljø og forebygging av mobbing. Foreldre og ansatte i barnehagen har felles ansvar for barnas trivsel. Artikkel fortsetter under.

 • BRA MAT

  Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen har barnehagen sto innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse.

 • ABC - lek med bokstaver

  Mange barn blir tidlig opptatt av bokstaver og språklyder. Det er lurt å gripe fatt I og oppmuntre denne interessen. Selve lese- og skriveopplæringen skjer I skolen, men foreldre kan gjøre mye for å forberede og legge et godt grunnlag allerede fra barna er 2-3 år.

 • Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

  Forskrift om foreldrebetaling I barnehager |3 sier at foreldrebetaling for et barn I barnehage skal utgjøre maksimalt seks present av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt. Fra 1.august 2015 har alle 4-og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor I husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid I barnehae per uke. Fra 2016 utvides denne ordningen til å innbefatte 3 -åringer. Inntektsgrensen er satt til 417 000 kroner for bhgåret 2016/2017. Les videre I link.

 • PERSONALET I BARNEHAGEN

  Hvem er de voksne som skal være sammen med barna våre hele dagen I barnehagen? I barnehagen jobber mange yrkesgrupper, med ulik kompetanse og ulike oppgaver. Her finner du en oversikt.:

 • TRYGG TILVENNING

  Det er klart for første dag I barnehagen. En ny hverdag skal startefor barnet og foreldrene. I denne første fasen handler alt om trygghet. Trygghet for små - og store.

 • Nullmobbing.no

  Her kan du finne informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
  www.nullmobbing.no

 • DU ER DITT BARNS STØRSTE FORBILDE

  Enten du vil eller ikke så er du ditt barns største forbilde. Dine holdninger og handlinger betyr kanskje mer enn du tror. Du er ditt barns viktigste lærer.